ALGEMENE VOORWAARDEN COLOURS4KIDS

TARIEVEN:

Alle afgegeven tarieven zijn inclusief de gebruikte materialen maar exclusief 21% BTW, reis/tijdkosten, opbouw/afbouwtijd, en eventuele parkeerkosten.

OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN, FACTUREN, HERINNERINGEN EN AANMANINGEN:

  • Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen worden altijd per e-mail verzonden. Indien u deze liever per post ontvangt zullen wij u vanzelfsprekend tegemoet komen.
  • Offertes zijn geldig tot veertien dagen na opmaakdatum
  • Herinneringen en Aanmaningen worden per e-mail en per post verzonden.

BOEKING:

Colours4kids hanteert een startboeking vanaf 2 uur. Wilt u Colours4kids boeken voor een kortere tijd dan is dat mogelijk, echter het tarief dat u betaalt blijft gelijkt aan het tarief dat staat voor 2 uur.

Zowel per e-mail, telefoon, brief als mondeling zijn geldende overeenkomsten. Bij voorkeur per e-mail. Deze zal meerdere keren per dag gecheckt worden. Een boeking is pas definitief als colours4kids het per e-mail heeft bevestigd.

WACHTKOSTEN:

Wanneer er een boeking gedaan wordt op één dag en de uren niet aansluitend zijn rekent Colours4kids voor de tussenliggende uren wachtkosten.

REISKOSTEN:

De reis/tijdkosten worden berekend vanaf de woning van Colours4kids tot aan de opgegeven locatie en terug.

PARKEERKOSTEN:

Bij betaald parkeren zijn de kosten voor de opdrachtgever.

BETALING:

Bedrijven: Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van Colours4kids. Wanneer de rekening te laat betaald wordt dan ontvangt u een herinnering na een maand. Na de 2e herinnering wordt de rekening verhoogd met € 15,00 administratiekosten. Bij een aanmaning wordt de rekening verhoogd met 10%. Wanneer de rekening na de aanmaning nog niet betaald, dan zal de zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

Particulieren: Het verschuldigde bedrag wordt voor aanvang aan Colours4kids betaald.

TOESLAGEN:

Voor opdrachten op zondagen wordt een toeslag van 25% op uurtarief berekend.
Ook wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 en 8.00 uur geldt deze toeslag.
Op nationale feestdagen geldt een toeslag van 75% op de normale prijzen.

ANNULERING:

Voor opdrachten waar geen aanbetaling voor gedaan is geldt het volgende:

Opdrachten kunnen uiteraard worden geannuleerd om wat voor reden dan ook.

Gebeurd dit:

  • Langer dan een maand voor de geboekte datum dan is de annulering kosteloos
  • Binnen 4 weken tot 24 uur voor de geboekte datum rekent Colours4kids 75% van de rekeningskosten.
  • Minder dan 24 uur voor de geboekte datum rekent Colours4kids 100% van de rekeningskosten.
  • Colours4kids behoudt zich het recht om een opdracht te annuleren in geval van bv. onterechte behandeling, ziekte of een overlijden van een familielid of dierbare. Bij een annulering zal de opdrachtgever per mail op de hoogte gebracht worden hiervan. Colours4kids zal, indien gewenst, proberen voor vervanging te zorgen, op basis van beschikbaarheid van andere medewerkers.
  • Feestje verplaatsen naar een andere datum is mogelijk.

LOKATIE OPDRACHTGEVER EN WERKOMSTANDIGHEDEN VOOR DE SCHMINKER:

De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende licht, de mogelijkheid tot het verversen van water, en wanneer er buiten geschminkt wordt, een overkapping bij regen. Tevens zorgt de opdrachtgever voor een tafel, indien er ook glittertattoo’s besteld zijn 2 tafels en 2 stoelen. Bij temperaturen onder de 15 graden, schminkt Colours4kids niet buiten, tenzij dit in een verwarmde tent is.

Colours4kids komt ongeveer een kwartier van te voren om zich voor te bereiden op de opdracht en spullen hiervoor klaar te zetten.

Na iedere twee uur dat geschminkt wordt heeft Colours4kids het recht op een kwartier pauze.

Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wacht rij met kinderen, bepaalt Colours4kids welk kindje het laatste kindje is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden.

TOEZICHT TIJDENS SCHMINKEN:

Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal één volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken. Colours4kids is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

AANSPRAKELIJKHEID:

Colours4kids erkent geen aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en/of letsel aan goederen of personen direct of indirect. Alle door Colours4kids gebruikte materialen zijn bijzonder huidvriendelijk, onschadelijk en getest. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de huid wat gevoelig zou kunnen reageren. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd met antibacteriële zeep. De schmink is makkelijk te verwijderen met water en zeep. (tip: begin met koud water en gebruik eventueel billendoekjes) Het is mogelijk dat er een lichte kleurzweem achterblijft, deze trekt vanzelf weer weg.

Colours4kids behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld het hebben van een koortslip, wondjes o.i.d. niet te schminken. Dit met het oog op de hygiëne.

FOTO’S OP DE WEBSITE EN COPYRIGHT:

Colours4kids vraagt altijd aan de ouders, verzorgers of de volwassene waarmee het kind gekomen is, toestemming om een foto te mogen maken en deze op de website te plaatsen. Uiteraard worden er geen persoonlijke gegevens bijgezet. Op deze manier kan Colours4kids laten zien wat zij in huis heeft en andere opdrachtgevers enthousiast maken.

Desgewenst maakt Colours4kids foto’s van de geschminkte kinderen en volwassenen. Deze foto’s worden binnen 3 dagen per e-mail (gratis) verzonden aan de opdrachtgever.

Het is verboden om fotomaterialen, teksten of ander materiaal van Colours4kids over te nemen voor eigen gebruik. Een uitzondering wordt gemaakt voor de ouders/verzorgers van het kind waarvan een foto gemaakt is.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVER:

De opdrachtgever is verplicht zich in zijn overeenkomst met Colours4kids afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden.